ကိုဗစ် ၁၉ နဲ့ ပက်သက်ပြီးသတိထားသင့်တဲ့ သွေးတွင်း အောက်ဆီဂျင်ကျဆင်းခြင်း

Unicode
ကိုဗဈ ၁၉ နဲ့ ပကသှကပှှီး သတိထားသင့တှဲ့ သှေးတှငှး အောကဆှီဂငှကှဆှငှးခှငှး

အခု မှနမှာနိုငငှံ က ကိုဗဈမှာ သတိထားမိလာတဲ့ အခကှတှဈခုက လူနာတှဟော brought dead လို့ခေါတှဲ့ ဆေးရုံကို အသကသှဆေုံးပှီးမှ ရောကရှှိခှငှး ၊ ဒါမှမဟုတှ ဆေးရုံရောကပှှီး ခဏအတှငှး ဆုံးပါးခှငှးတှေ သာမနထှကှ နညှးနညှးပိုမှားနတောကို တှေ့ရပါတယှ။

လူနာက အိမမှှာ အကောငှးကှီးကနေ ခကှခှငှှးမောလာ၊ ဆေးရုံပှေး၊ ဆေးရုံရောကလှို့ မကှာခငှ ဆုံးပါးတယှ ဆိုတာမှိုးတှေ ကှုံနရတောပါ။
ဒီလို ဖှဈတာဟာ အခကှအှလကမှှားစှာပေါှ မူတညနှိုငပှမယှေ့ ကိုဗဈရဲ့ ထူးခှားတဲ့ သတိထားစရာ အရေးကှီးတဲ့ အခကှတှဈခုကှောင့လှဲ ဖှဈနိုငပှါတယှ

အဲ့တာကတော့ silent hypoxia (ဟိုငပှေါကစှီးယား) လို့ခေါတှဲ့ ပှူနာ တဈခုကို ကိုဗဈမှာ တှေ့နရတောပါ။

Hypoxia ဆိုတာ ကိုယတှှငှး အောကဆှီဂငှှ ကတှာကို ခေါတှာပါ။ ကိုဗဈမှာက silent hypoxia (ဟိုငပှေါကစှီးယား) လို့ခေါပှါတယှ။ ဘာလို့ silent လို့ ခေါလှဲဆို ကိုဗဈပိုးရှိသူမှာ အောကဆှီဂငှှ ကနှပမယေှေ့ လူနာက ပထမပိုငှးမှာ မောလဲမမော၊ ဘာမှလဲ မဖှဈဘဲ အေးဆေးဖှဈနတတလှေို့ပါ။ အဲ့တာကှောင့ှ silent hypoxia (ဟိုငပှေါကစှီးယား) လို့ခေါတှာပါ။

ပိုးရှိသူက လှခေါးတကတှာ၊ လမှးလှောကတှာ အစရှိတဲ့ အားစိုကထှုတရှတဲ့ အလုပလှုပမှှ တဲတဲလေးရှိနတေဲ့ အောကဆှီဂငှကှ ပှုတကှှ၊ လူနာကမော၊ ဆေးရုံရောကတှော့ဆုံး ဆိုတာမှိုး မကှာခဏ ကှုံတှေ့နရတောပါ။
ဘာလို့ hypoxia (ဟိုငပှေါကစှီးယား) ရှိလှှကနှဲ့ ပထမပိုငှးမှာ မမောတာလဲ ဆိုတော့ ကိုဗဈကှောင့ှ အဆုတကှို ထိခိုကပှှီး အောကဆှီဂငှှ ကနှပမယေှေ့ CO2 လို့ခေါတှဲ့ ကာဗှနဒှိုငအှောကဆှိုကကှို အဆုတကှ စှန့ထှုတနှိုငသှေးလို့ပါ။

Silent Hypoxia (ဟိုငပှေါကစှီးယား) ကို သိဖို့ဆိုရငှ pulse oximeter လို့ခေါတှဲ့ လကထှိပမှှာ အောကဆှီဂငှတှိုငှးတဲ့ စကကှလေး လိုပါတယှ။ smart phone တှကနေေ application ကို download လုပပှှီး သုံနိုငတှယလှို့လဲ ပှောပါတယှ။

SPO2 လို့ခေါတှဲ့ အောကဆှီဂငှဓှါတကှ သာမနှ လူတယောကမှှာ ၉၅ ကနေ ၁၀၀ အတှငှးရှိရပါမယှ။ ၉၁ အောကရှောကလှာရငှ အတောအှရေးကှီးနပေါပှီ။

ဒီကိုဗဈကာလမှာ နထေိုငမှကောငှးမှား ဖှဈခဲ့ရငှ အဲ့ဒီ SpO2 လေးကို တိုငှးတိုငှးကှည့ပှှီး ဂရုစိုကလှို့ရအောငှ ဝမှှပေေးလိုကပှါတယှ။
စကမှရှိရငလှဲ အရမှးကှီး ပှာယာခတှ စိတမှပူပါနဲ့။ လှုပရှှားလို့ မောတယှ၊ အရငနှဲ့ မတူဘူးဆိုရငှ ကနှှးမာရေးဌာနကို ဆကသှှယပှါလို့။

မှတခှကှှ။ စကတှှလေဲ လုမဝယကှှနဲ့အုနှးနောှ။ စကကှ ခန့မှှနှးစှေး ၂ သောငှးကှောပှဲရှိတယှ။ ဂငှှးတှလေဲ မိကုနကှအှုနှးမယှ။ စကကှှောငှှာတာလဲ မဟုတပှါ။
Dr. Myo Thet Aung

zawgyi

ကိုဗဈ ၁၉ နဲ့ ပကသွကပွှီး သတိထားသငွ့တဲ့ သှေးတှငွး အောကဆွီဂငှကွဆှငွးခှငွး
အခု မှနမွာနိုငငွံ က ကိုဗဈမှာ သတိထားမိလာတဲ့ အခကှတွဈခုက လူနာတှဟော brought dead လို့ခေါတွဲ့ ဆေးရုံကို အသကသွဆေုံးပှီးမှ ရောကရွှိခှငွး ၊ ဒါမှမဟုတွ ဆေးရုံရောကပွှီး ခဏအတှငွး ဆုံးပါးခှငွးတှေ သာမနထွကွ နညွးနညွးပိုမှားနတောကို တှေ့ရပါတယွ။

လူနာ က အိမမွှာ အကောငွးကှီးကနေ ခကှခွငွှးမောလာ၊ ဆေးရုံပှေး၊ ဆေးရုံရောကလွို့ မကှာခငွ ဆုံးပါးတယွ ဆိုတာမှိုးတှေ ကှုံနရတောပါ။ဒီလို ဖှဈတာဟာ အခကှအွလကမွှားစှာပေါွ မူတညနွိုငပွမယွေ့ ကိုဗဈရဲ့ ထူးခှားတဲ့ သတိထားစရာ အရေးကှီးတဲ့ အခကှတွဈခုကှောငွ့လဲ ဖှဈနိုငပွါတယအွဲ့တာကတော့ silent hypoxia (ဟိုငပွေါကစွီးယား) လို့ခေါတွဲ့ ပှူနာ တဈခုကို ကိုဗဈမှာ တှေ့နရတောပါ။

Hypoxia ဆိုတာ ကိုယတွှငွး အောကဆွီဂငွှ ကတှာကို ခေါတွာပါ။ ကိုဗဈမှာက silent hypoxia (ဟိုငပွေါကစွီးယား) လို့ခေါပွါတယွ။ ဘာလို့ silent လို့ ခေါလွဲဆို ကိုဗဈပိုးရှိသူမှာ အောကဆွီဂငွှ ကနှပမယွေေ့ လူနာက ပထမပိုငွးမှာ မောလဲမမော၊ ဘာမှလဲ မဖှဈဘဲ အေးဆေးဖှဈနတတလွေို့ပါ။ အဲ့တာကှောငွ့ silent hypoxia (ဟိုငပွေါကစွီးယား) လို့ခေါတွာပါ။

ပိုးရှိသူက လှခေါးတကတွာ၊ လမွးလှောကတွာ အစရှိတဲ့ အားစိုကထွုတရွတဲ့ အလုပလွုပမွှ တဲတဲလေးရှိနတေဲ့ အောကဆွီဂငှကွ ပှုတကွှ၊ လူနာကမော၊ ဆေးရုံရောကတွော့ဆုံး ဆိုတာမှိုး မကှာခဏ ကှုံတှေ့နရတောပါ။

ဘာလို့ hypoxia (ဟိုငပွေါကစွီးယား) ရှိလှှကနွဲ့ ပထမပိုငွးမှာ မမောတာလဲ ဆိုတော့ ကိုဗဈကှောငွ့ အဆုတကွို ထိခိုကပွှီး အောကဆွီဂငွှ ကနှပမယွေေ့ CO2 လို့ခေါတွဲ့ ကာဗှနဒွိုငအွောကဆွိုကကွို အဆုတကွ စှနွ့ထုတနွိုငသွေးလို့ပါ။

Silent Hypoxia (ဟိုငပွေါကစွီးယား) ကို သိဖို့ဆိုရငွ pulse oximeter လို့ခေါတွဲ့ လကထွိပမွှာ အောကဆွီဂငှတွိုငွးတဲ့ စကကွလေး လိုပါတယွ။ smart phone တှကနေေ application ကို download လုပပွှီး သုံနိုငတွယလွို့လဲ ပှောပါတယွ။

SPO2 လို့ခေါတွဲ့ အောကဆွီဂငှဓွါတကွ သာမနွ လူတယောကမွှာ (၉၅) ကနေ (၁၀၀) အတှငွးရှိရပါမယွ။ ၉၁ အောကရွောကလွာရငွ အတောအွရေးကှီးနပေါပှီ။

ဒီကိုဗဈကာလမှာ နထေိုငမွကောငွးမှား ဖှဈခဲ့ရငွ အဲ့ဒီ SpO2 လေးကို တိုငွးတိုငွးကှညွ့ပှီး ဂရုစိုကလွို့ရအောငွ ဝမှှပေေးလိုကပွါတယွ။စကမွရှိရငလွဲ အရမွးကှီး ပှာယာခတွ စိတမွပူပါနဲ့။ လှုပရွှားလို့ မောတယွ၊ အရငနွဲ့ မတူဘူးဆိုရငွ ကနွှးမာရေးဌာနကို ဆကသွှယပွါလို့။

မှတခွကွှ။ စကတွှလေဲ လုမဝယကွှနဲ့အုနွးနောွ။ စကကွ ခနွ့မှနွးဈေး သောငွးကှောပွဲရှိတယွ။ ဂငွှးတှလေဲ မိကုနကွအှုနွးမယွ။ စကကွှောငွှာတာလဲ မဟုတပွါ။
Dr. Myo Thet Aung

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *