သင့်အနေနဲ့ ရုတ်တရက် အနံ့မရတော့ လျှင် ဘယ်လိုဆောင်ရွက်ရမလဲ?

Posted on

သင့အြနနေဲ့ ရုတတြရကြ အနံ့မရတော့ လွှငြ ဘယလြိုဆောငရြှကရြမလဲ?

2019 ကို ဖုံးဆကပြှီး ဆရာဝနနြဲ့မေးဖို့ သုည ‘0’ ကိုနှိပပြါ (bill မကုနပြါဘူး၊ အခမဲ့ပါ၊ မနကြ (၉)နာရီ မှ ညနေ(၅)နာရီအထိ ပိတရြကမြရှိဆကသြှယနြိုငပြါသညြ )

သကဆြိုငရြာမှို့နယဆြရာဝနနြဲ့ ကနွြးမာရေးမှူး ဖုံးနံပါတရြပှီးရငြ ဆကပြှီး အနံ့မရကှောငြး ပှောပှပါ။ သို့မဟုတြ fever clinic (ဖွားနာကုဆေးခနြး) ဆရာဝနကြိုဖုံးဆကပြါ။
နှာခေါငြးတို့ဖတယြူဖို့ မှို့နယဆြရာဝနကြ လိုအပသြလိုစီစဉပြေးပါမယြ။ Quarantine ကိုလညြး လိုအပသြလိုစီစဉပြေးပါမယြ။

အနံ့မရခှငြးတခုတညြးဆိုလွှငြ ဆေးရုံမသှားပါနှင့ြ။ ဖုနြးအရငဆြကပြါ။
(၂)ပတကြှာမွှ သှေးတှငြးအောကစြီဂငွြ အခှအနေကေို pulse oximeter နဲ့ နေ့စဉမြကှာခဏတိုငြးပါ။
အစိုးရိမြ မလှနပြါနဲ့။ အကှောကမြလှနပြါနဲ့။ ကနွြးမာရေးဝနကြှီးဌာနက ထုတပြှနခြကွမြွားနဲ့ မှို့နယဆြရာဝနရြဲ့ ညှှနကြှားခကွမြွားကို လိုကနြာပါ။

Zawgyi

သငျ့အနနေဲ့ ရုတျတရကျ အနံ့မရတော့ လြှငျ ဘယျလိုဆောငျရှကျရမလဲ?
2019 ကို ဖုံးဆကျပွီး ဆရာဝနျနဲ့မေးဖို့ သုည ‘0’ ကိုနှိပျပါ (bill မကုနျပါဘူး၊ အခမဲ့ပါ၊ မနကျ (၉)နာရီ မှ ညနေ(၅)နာရီအထိ ပိတျရကျမရှိဆကျသှယျနိုငျပါသညျ )

သကျဆိုငျရာမွို့နယျဆရာဝနျနဲ့ ကနြျးမာရေးမှူး ဖုံးနံပါတျရပွီးရငျ ဆကျပွီး အနံ့မရကွောငျး ပွောပွပါ။ သို့မဟုတျ fever clinic (ဖြားနာကုဆေးခနျး) ဆရာဝနျကိုဖုံးဆကျပါ။
နှာခေါငျးတို့ဖတျယူဖို့ မွို့နယျဆရာဝနျက လိုအပျသလိုစီစဉျပေးပါမယျ။ Quarantine ကိုလညျး လိုအပျသလိုစီစဉျပေးပါမယျ။

အနံ့မရခွငျးတခုတညျးဆိုလြှငျ ဆေးရုံမသှားပါနှငျ့။ ဖုနျးအရငျဆကျပါ။
(၂)ပတျကွာမြှ သှေးတှငျးအောကျစီဂငြျ အခွအေနကေို pulse oximeter နဲ့ နေ့စဉျမကွာခဏတိုငျးပါ။

အစိုးရိမျ မလှနျပါနဲ့။ အကွောကျမလှနျပါနဲ့။ ကနြျးမာရေးဝနျကွီးဌာနက ထုတျပွနျခကြျမြားနဲ့ မွို့နယျဆရာဝနျရဲ့ ညှှနျကွားခကြျမြားကို လိုကျနာပါ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *