ရေကူးကန်ထဲကနေ သဘာဝအလှတွေဖော်ပြနေတဲ့ နန်းမွေ့စံ ရဲ့ အလန်းစားဗီဒီယို

Unicode
ဆှဲဆောငမှှုအပှည့ရှှိပှီး လှပနတေဲ့ နနှးမှစေံကတော့ သူမရဲ့ ခနဓွာကိုယအှခှိုးအစားဟာ ဆိုရငလှညှး အပှဈပှောစရာမရှိအောငှ ပှပှဈလှပေနတောဖှဈပါတယှ။ အသားအရညဖှှူဝငှးလှပပှီး ပုရိသတို့စှဲမကဖှှယှ ခနဓွာကိုယကှောကှ ကှောငှးအလှကို ပိုငဆှိုငထှားတာလညှးဖှဈပါတယှ။ မောဒှယလှလှောကကိုဝငရှောကတှာ မကှာသေးပမယှေ့ ပရိသတအှမှားအပှားရဲ့တဈခဲနကအှားပေးမှုကို ရယူပိုငဆှိုငထှားတာဖှဈပါတယှ။

အမိုကစှားခနဓွာကိုယကှောကကှှောငှးအလှကို ပိုငဆှိုငထှားနိုငခှဲ့တဲ့ သူမကတော့ ပရိသတတှှရေဲ့ အခစှတှောလှေးဆို ရငလှညှး မမှား ပါ ဘူး။ သူမကတော့ ယခုမှာ အလနှးစား ဖကရှှငှ လေးကှောင့ှ ဆှဲဆောငမှှုရှိတဲ့ အလှတရားလေးပေါလှှငနှပှေီး အမိုကစှားပိုစ့လှေး တှပေေး နခေဲ့ပါတယှ။

ဆကဆှီမောဒှယနှနှးမှေ့စံကတော့ သူမရဲ့ အသညှးယားစရာ ပုံစံလေးနဲ့ လှပနတေဲ့ ပုံရိပလှေးတှေ ဟာ ပရိသတှ တှကေို အခစှှ တှပေိုစခေဲ့တာပဲ ဖှဈပါတယှ။

ခစှပှရိသတတှှအတှကှေ မောဒှယလှနှနှးမှစေံရဲ့ အမိုကစှားပုံစံ ကှှလေောကစှရာကောငှးလှနှးတဲ့ ပုံရိပလှေးတှနေဲ့ ဗှီဒီယိုလေးကို ပှနလှညဖှောပှှပေးလိုကပှါတယနှောှ

Crd-Dw.shweyoe

Zawgyi

ဆှဲဆောငမွှုအပှညွ့ရှိပှီး လှပနတေဲ့ နနွးမှစေံကတော့ သူမရဲ့ ခနဓြာကိုယအွခှိုးအစားဟာ ဆိုရငလွညွး အပှဈပှောစရာမရှိအောငွ ပှပှဈလှေပနတောဖှဈပါတယွ။ အသားအရညဖွှူဝငွးလှပပှီး ပုရိသတို့စှဲမကဖွှယွ ခနဓြာကိုယကွောကွ ကှောငွးအလှကို ပိုငဆွိုငထွားတာလညွးဖှဈပါတယွ။ မောဒွယလွလွောကကိုဝငရွောကတွာ မကှာသေးပမယွေ့ ပရိသတအွမှားအပှားရဲ့တဈခဲနကအွားပေးမှုကို ရယူပိုငဆွိုငထွားတာဖှဈပါတယွ။

အမိုကစွားခနဓြာကိုယကွောကကွှောငွးအလှကို ပိုငဆွိုငထွားနိုငခွဲ့တဲ့ သူမကတော့ ပရိသတတွှရေဲ့ အခစှတွောလွေးဆို ရငလွညွး မမှား ပါ ဘူး။ သူမကတော့ ယခုမှာ အလနွးစား ဖကရွှငွ လေးကှောငွ့ ဆှဲဆောငမွှုရှိတဲ့ အလှတရားလေးပေါလွှငနွပှေီး အမိုကစွားပိုဈ့လေး တှပေေး နခေဲ့ပါတယွ။

ဆကဆွီမောဒွယနွနွးမှေ့စံကတော့ သူမရဲ့ အသညွးယားစရာ ပုံစံလေးနဲ့ လှပနတေဲ့ ပုံရိပလွေးတှေ ဟာ ပရိသတွ တှကေို အခစွှ တှပေိုစခေဲ့တာပဲ ဖှဈပါတယွ။

ခစှပွရိသတတွှအတှကွေ မောဒွယလွနွနွးမှစေံရဲ့ အမိုကစွားပုံစံလေးနဲ့ ကှှလေောကွ စရာကောငွးလှနွးတဲ့ ပုံရိပလွေးတှနေဲ့ ဗှီဒီယိုဖိုငလွေးကို ပှနလွညဖွောပွှပေးလိုကပွါတယနွောွ

Crd-Dw.shweyoe

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *