ကိုဗစ်လူနာများထားရှိရန် ဆောက်လုပ်နေသော အင်းယားလိတ်ကိုဗစ်စင်တာ (၉၀)ရာခိုင်နှုန်းပြီးစီး

ကိုဗဈ လူနာမွားထားရှိရနြ နရောအခကအြခဲမွားရှိနသေောကှောင့ြ အငြးယားလိပဟြိုတယဝြနြးအတှငြးရှိ YCC ခနြးမကို ကိုဗဈစငတြာ တညဆြောကနြိုငဖြို့ အတှကြ

ကမျဘာဇဘဏကြုမျပဏီလီမိတကမြှ ငှကပွြေ သိနြး (၇,၀၀၀) နဲ့ ရှှသေံလှငကြုမျပဏီက သိနြး (၃,၀၀၀) စုစုပေါငြး ကပွသြိနြး တဈသောငြး ကနဦး မတညလြှူဒါနြးငှနေဲ့ ဆယရြကအြတှငြးအပှီးတညဆြောကပြှုပှငနြပှေီး အောကတြိုဘာလ(၉)ရကနြေ့တှငြ ကိုဗဈလူနာမွား စတငထြားရှိသှားမညဟြု သိရှိရပါသညြ။

လူနာတဈဦးခငွြးအတှကြ အခနြးတဈခနြးစီ ပှငဆြငထြားတာဖှဈပှီး မိသားစုလိုကြ ကူးစကခြံရတာမွိုးရှိခဲ့ရငြ တစုတစညြးတညြးနနေိုငအြောငလြညြး မိသားစု အခနြး (၄) ယာကခြနြး ၊(၂)ယောကခြနြး စသဖှင့ြ ပှငဆြငထြားတာဖှဈတယလြို့ အငြးယားလိတကြိုဗဈစငတြာမှ ကိုဇောရြဲနောငကြ ရှငြးပှပါတယြ။

ဒါ့အပှငြ ကုသစောင့ရြှောကမြှုပေးမယ့ြ ဆရာဝနြ၊ သူနာပှု ကနွြးမာရေးဝနထြမြးတှေ နထေိုငဖြို့ အတှကလြညြးပှငဆြငပြေးထားပှီး လူနာနဲ့ ဆရာဝနတြှေ အထိအတှေ့နညြးနိုငအြောငြ လူနာတှကေို အပှငကြနေ စောင့ကြှည့နြိုငအြောငြ ပှငဆြငပြေးထားတယလြို့ ဆိုပါတယြ။

အငြးလွားလိတကြိုဗဈစငတြာမှာ လာရောကကြုသတဲ့ ကိုဗဈလူနာတှထေဲမှာ ဆီးခွို၊သှေးတိုး၊ နှလုံး စသဖှင့ြ ရောဂါအခံရှိသူတှေ ပါလာခဲ့ရငြ ဆေးဝါးတှေ အခမဲ့ ပေးသှားမယလြို့လညြး ဆိုပါတယြ။

ယခုလကရြှိမှာတော့ ပှငဆြငမြှု(၉၀)ရာခိုငနြှုနြးခန့ြ ပှီးစီးနပှေီဖှဈပှီး ကနဦးအနနေဲ့ ကုတငြ (၅၀၀) ဆံ့ အငြးယားလိတြ ကိုဗဈစငတြာတဈခုအဖှဈ ပှငဆြငနြတောဖှဈပှီး နောကပြိုငြးမှာတော့ YCC ခနြးမရဲ့ အပှငဘြကမြှာပါ ယာယီ Tent တှထေိုးပှီး နောကထြပြ လူနာ (၅၀၀) ထားရှိနိုငအြောငြ ပှငဆြငသြှားမယလြို့လညြး သိရပါတယြ။

zawgyi

ကိုဗဈ လူနာမြားထားရှိရနျ နရောအခကျအခဲမြားရှိနသေောကွောငျ့ အငျးယားလိပျဟိုတယျဝနျးအတှငျးရှိ YCC ခနျးမကို ကိုဗဈစငျတာ တညျဆောကျနိုငျဖို့ အတှကျ

ကမ်ဘာဇဘဏျကုမ်ပဏီလီမိတကျမှ ငှကေပြျ သိနျး (၇,၀၀၀) နဲ့ ရှှသေံလှငျကုမ်ပဏီက သိနျး (၃,၀၀၀) စုစုပေါငျး ကပြျသိနျး တဈသောငျး ကနဦး မတညျလှူဒါနျးငှနေဲ့ ဆယျရကျအတှငျးအပွီးတညျဆောကျပွုပွငျနပွေီး အောကျတိုဘာလ(၉)ရကျနေ့တှငျ ကိုဗဈလူနာမြား စတငျထားရှိသှားမညျဟု သိရှိရပါသညျ။

လူနာတဈဦးခငြျးအတှကျ အခနျးတဈခနျးစီ ပွငျဆငျထားတာဖွဈပွီး မိသားစုလိုကျ ကူးစကျခံရတာမြိုးရှိခဲ့ရငျ တစုတစညျးတညျးနနေိုငျအောငျလညျး မိသားစု အခနျး (၄) ယာကျခနျး ၊(၂)ယောကျခနျး စသဖွငျ့ ပွငျဆငျထားတာဖွဈတယျလို့ အငျးယားလိတျကိုဗဈစငျတာမှ ကိုဇောျရဲနောငျက ရှငျးပွပါတယျ။

ဒါ့အပွငျ ကုသစောငျ့ရှောကျမှုပေးမယျ့ ဆရာဝနျ၊ သူနာပွု ကနြျးမာရေးဝနျထမျးတှေ နထေိုငျဖို့ အတှကျလညျးပွငျဆငျပေးထားပွီး လူနာနဲ့ ဆရာဝနျတှေ အထိအတှေ့နညျးနိုငျအောငျ လူနာတှကေို အပွငျကနေ စောငျ့ကွညျ့နိုငျအောငျ ပွငျဆငျပေးထားတယျလို့ ဆိုပါတယျ။

အငျးလြားလိတျကိုဗဈစငျတာမှာ လာရောကျကုသတဲ့ ကိုဗဈလူနာတှထေဲမှာ ဆီးခြို၊သှေးတိုး၊ နှလုံး စသဖွငျ့ ရောဂါအခံရှိသူတှေ ပါလာခဲ့ရငျ ဆေးဝါးတှေ အခမဲ့ ပေးသှားမယျလို့လညျး ဆိုပါတယျ။

ယခုလကျရှိမှာတော့ ပွငျဆငျမှု(၉၀)ရာခိုငျနှုနျးခနျ့ ပွီးစီးနပွေီဖွဈပွီး ကနဦးအနနေဲ့ ကုတငျ (၅၀၀) ဆံ့ အငျးယားလိတျ ကိုဗဈစငျတာတဈခုအဖွဈ ပွငျဆငျနတောဖွဈပွီး နောကျပိုငျးမှာတော့ YCC ခနျးမရဲ့ အပွငျဘကျမှာပါ ယာယီ Tent တှထေိုးပွီး နောကျထပျ လူနာ (၅၀၀) ထားရှိနိုငျအောငျ ပွငျဆငျသှားမယျလို့လညျး သိရပါတယျ။

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *