အသား မဲသူ မ်ား ကို ဗစ္ေရာဂါ ကူးစက္နို င္မႈ ၄ ဆ မ က ပိုမိုျမင့္မား

ဒီေ ဖာ္ျပခ်က္အရ ၿဗိတိန္ နိုင္ငံတြင္ အသားျဖဴသူမ်ားထက္ အသားမည္းတဲ့ လူမည္းေတြက ပိုမိုေသဆုံးေနၾကေၾကာင္းလည္း စစ္တမ္းတစ္ရပ္ကဆိုပါတယ္။

ဒါ ကိုေတာ့ အဂၤလန္ အမ်ိဳးသားစာရင္းအင္းဌာနေလ့လာခ်က္ေတြအတြက္ လူမဲအမ်ိဳးသမီးေတြဟာ လူျဖဴေတြထက္ ၄.၃ ဆ ခန႔္ ပိုမိုၿပီးေတာ့ ပိုမိုျမင့္မားတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ ပါကစၥတန္ ၊ အိႏၵိယ ၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ လိုနိုင္ငံေတြမွာလည္း ေသဆုံးႏႈန္း ပိုမိုျမင့္မားေနတယ္လို႔ အဆိုပါ ေလ့လာခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

ခ်ီကာဂိုၿမိဳ႕ ၊ လူဝီစီးယားနား ျပည္နယ္မွာဆိုရင္ ကိုဗစ္ေၾကာင့္ ေသဆုံးသူေတြမွာ လူမည္းေတြဟာ ၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ရွိတယ္လို႔ ဧၿပီလက ထုတ္ျပန္ထားပါတယ္။

အသားမဲသူမ်ားက အသားျဖဴသူမ်ားထက္ ကိုဗစ္ေရာဂါ ကူးစက္ ေသဆုံးႏႈန္း ၄ ဆ ေက်ာ္ ျမင့္မားတယ္လို႔ CNN သတင္းတစ္ရပ္က ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

ဒီေဖာ္ျပခ်က္အရ ၿဗိတိန္ နိုင္ငံတြင္ အသားျဖဴသူမ်ားထက္ အသားမည္းတဲ့ လူမည္းေတြက ပိုမိုေသဆုံးေနၾကေၾကာင္းလည္း စစ္တမ္းတစ္ရပ္ကဆိုပါတယ္။

ဒါကိုေတာ့ အဂၤလန္ အမ်ိဳးသားစာရင္းအင္းဌာနေလ့လာခ်က္ေတြအတြက္ လူမဲအမ်ိဳးသမီးေတြဟာ လူျဖဴေတြထက္ ၄.၃ ဆ ခန႔္ ပိုမိုၿပီးေတာ့ ပိုမိုျမင့္မားတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ ပါကစၥတန္ ၊ အိႏၵိယ ၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ လိုနိုင္ငံေတြမွာလည္း ေသဆုံးႏႈန္း ပိုမိုျမင့္မားေနတယ္လို႔ အဆိုပါ ေလ့လာခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

ခ်ီကာဂိုၿမိဳ႕ ၊ လူဝီစီးယားနား ျပည္နယ္မွာဆိုရင္ ကိုဗစ္ေၾကာင့္ ေသဆုံးသူေတြမွာ လူမည္းေတြဟာ ၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ရွိတယ္လို႔ ဧၿပီလက ထုတ္ျပန္ထားပါတယ္။

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *